پرداخت مستقیم فاکتور

سفارشات که پس از بررسی تعرفه آنها مشخص می شود در این بخش پرداخت می شود . این درگاه جهت سهولت کار در اختیار شما کاربران محترم قرار دارد .


لطفا به نکات زیر توجه بفرمایید :

  • مبالغ را به تومان درج کنید
  • قبل از پرداخت مبلغ از تعرفه طراحی آن مطلع شوید .
  • حتما مشخصات خود در فرم زیر صحیح وارد کنید .