کاور اهنگ

با استاندارد سایزهای پست و استوری

طراحی مفهومی

کاور آهنگ
هزار تومان 120
 • تایپوگرافی اسم آهنگ یا خواننده
 • افکت + فضاسازی
 • تصویر مفهومی
 • ویرایش 3 بار طرح
 • تحویل 1 روزه

طراحی با عکس خواننده

کاور آهنگ
هزار تومان 150
 • تایپوگرافی اسم آهنگ یا خواننده
 • طراحی حرفه ای زمینه کارو
 • روتوش عکس شما
 • ویرایش 3 بار طرح
 • تحویل 1 روزه

طراحی با عکس خواننده

کاور آهنگ
هزار تومان 450
 • تایپوگرافی اسم آهنگ یا خواننده
 • طراحی حرفه ای زمینه کاور
 • عکاسی + روتوش عکس شما
 • ویرایش نامحدود طرح
 • تحویل 2 روزه
ویژه

طراحی معمولی

کاور آهنگ
80 تومان
 • زمینه زیبا معمولی
 • نوشته با فونت زیبا
 • تحویل 1 روزه
80 تومان